Comment gérez-vous les informations sur les allergènes dans votre établissement ? Vos clients sont-ils correctement informés ? Mettez-vous en conformité !

Bij schriftelijke communicatie moeten de voedselallergenen duidelijk leesbaar zijn, fysiek of elektronisch weergegeven op de plaats het voedsel te koop wordt aangeboden. De consument moet gemakkelijk en vrij toegang hebben tot deze informatie voor het sluiten van de aankoop. Maar in de horeca gebeurt de verklaring van allergenen meestal mondeling.

Welke procedure moet dan gebruikt worden om te voldoen aan de EU 1169-wetgeving over de verplichte verklaring van voedselallergenen? Hoe kunt u nauwkeurige en uitgebreide informatie over allergenen voor de consument garanderen? De uitdaging van voedselallergieën aangaan is niet eenvoudig voor horecaspelers.

Wat zegt INCO 1169 over de verbale verklaring van informatie over allergenen?

De Europese INCO 1169-wetgeving maakt de verbale verklaring van allergenen mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden:

 • op verzoek van de consument moet u deze verklaring onmiddellijk, gratis, op de plaats waar het voedsel te koop wordt aangeboden en vóór het sluiten van de aankoop aanbieden;
 • de zaak moet een schriftelijke procedure instellen om te zorgen voor correcte en consistente informatie;
 • u moet uw personeel trainen in de interne procedure, evenals de risico’s die allergische consumenten lopen;

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, bijvoorbeeld in het geval van zelfbediening, als er niet altijd een persoon aanwezig is die de informatie kan verstrekken, moet deze worden genoteerd, volgens de EU 1169 instructies voor voedseletikettering.

Informatie over allergenen: 7 vragen voor de horeca beantwoord

Om een procedure voor goed beheer van uw informatie over allergenen op te zetten en hun mondelinge overdracht aan uw klanten te waarborgen, zijn hier 7 belangrijke vragen om uzelf te stellen en de antwoorden van Youmeal, uw foodtech software voor de kwalificatie van voedingsinformatie en consumenteninformatie

 • 1. Waar vind ik de informatie over allergenen in mijn grondstoffen?

  Où puis-je trouver les informations sur les allergènes présents dans mes matières premières ?

  Er zijn verschillende bronnen van informatie over allergenen in grondstoffen: tecnische fiches voor leveranciers, productverpakkingen, beschikbare databases op het internet zoals Trustbox, Ciqual of Nubel en websites van voedingsgroothandels.

 • 2. Waar vind ik de informatie over de allergenen die ik zelf gebruikt heb?

  Où puis-je trouver les informations sur les allergènes que j’ai utilisés moi-même ?

  Voedselallergenen moeten worden geïdentificeerd door degenen die verantwoordelijk zijn voor het maken van het menu of het bedenken van het recept. Neem een inventaris van elk gebruikt product, controleer op allergenen en sporen van allergenen. Ze moeten dan bij elkaar worden opgeteld om de allergeenkaart van het recept te verkrijgen.

 • 3. Hoe kan ik zeker zijn dat de informatie over allergenen die ik geef altijd up-to-date is?

  Comment puis-je m’assurer que les informations sur les allergènes que je donne sont toujours à jour ?

  Dit is een bijzonder belangrijk punt. Recepten of productielocaties evolueren voortdurend. Een product dat er identiek uitziet, kan dus nog sporen van verschillende allergenen bevatten, afhankelijk van de productiebatches. De producent zal de streepjescode gewijzigd hebben en moet ook de groothandelaren informeren die bij hem kopen. Maar in de praktijk is deze procedure moeilijk te implementeren: producenten werken hun gegevens niet altijd bij en ze bevatten mogelijk ook coderingsfouten. Kortom, alleen systematische en regelmatige monitoring kan u helpen om actuele informatie over allergenen te hebben. Voorzie tijd en een toegewijd persoon voor deze taak. U kunt zich ook abonneren op een oplossing zoals Trustbox, een platform dat is gericht op de uitwisseling van productgegevens.

 • 4. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de informatie over allergenen?

  Qui est responsable de la gestion des informations sur les allergènes ?

  Het benoemen van een toegewijd persoon die verantwoordelijk is voor informatie over allergenen, is van groot belang en kan u helpen het ergste voorkomen. In feite riskeert de eigenaar van het restaurant, indien in strijd met de wet, een boete van de AFSCA en een versterkte hygiënecontrole op eigen kosten. U kunt ook worden vervolgd voor het in gevaar brengen van de levens van anderen als is aangetoond dat u opzettelijk de risico’s van allergenen hebt genegeerd. De bevoegde autoriteiten hebben al enkele restauranteigenaars na een ongeval veroordeeld tot gevangenisstraf.

 • 5. Wat gebeurt er als, door omstandigheden, het gebruikelijke recept niet gevolgd wordt?

  Que se passe-t-il si, en raison des circonstances, la recette habituelle n’est soudainement pas respectée ?

  Als horeca uitbater moet u de mogelijke allergenen in een nieuw recept of bij receptwijziging opnieuw analyseren en de eindconsument hierover informeren. Plan hiervoor in uw interne procedure en zet mechanismen op zodat u het risico van vergeten beperkt, zowel in de keuken als in de zaal.

 • 6. Hoe gebeurt de informatie-overdracht van de verantwoordelijke naar de consument?

  Comment se déroule la transmission des informations du responsable au consommateur final ?

  De praktische details van de toepassing van de INCO 1169-wetgeving variëren van land tot land, afhankelijk van de verschillende aangenomen amendementen. In België zijn horeca uitbaters alleen op verzoek van de consument verplicht mondeling deze informatie te delen. In Frankrijk moeten professionals in de sector de lijst van allergenen opschrijven, per gerecht en in een document dat de consument ter beschikking staat bij zelfbediening. In het Verenigd Koninkrijk moeten restauranteigenaren afzonderlijk en duidelijk informatie verstrekken over de allergenen van elk voedselproduct. In de praktijk vermelden ze deze informatie op de kaart onder elk gerecht. De juiste procedure voor het doorgeven van informatie van de verantwoordelijke naar de consument hangt van verschillende factoren af. Van de organisatie binnen uw zaak, het type diensten dat u aan consumenten aanbiedt of van de grootte van uw teams.

 • 7. Is deze informatie-overdracht ten allen tijde gegarandeerd, bijvoorbeeld ook tijdens piekuren of in het geval van tijdelijk personeel?

  Cette transmission d’information est-elle garantie à tout moment, par exemple aussi aux périodes de grande affluence ou en cas de personnel intérimaire ?

  Dat is een andere moeilijkheid. Het principe van mondelinge informatie in België is problematisch als er binnen teams veranderingen of vervangingen zijn. Bijvoorbeeld tijdens vakanties of vanwege ziekte. Hoe kan u ervoor zorgen dat de vervanger alle informatie over allergenen kent en deze zonder risico kan communiceren naar de consument? Schriftelijke informatie gegenereerd door een specifieke tool is de veiligste oplossing. Zolang u rekening houdt met veranderingen op het laatste moment.

Geïnteresseerd in een volledige en intuïtieve oplossing om de overdracht van informatie over allergenen beter te beheren? Bekijk de 5 onmisbare functies van een software voor receptuurbeheer en ontdek de hulpmiddelen van Youmeal voor het juiste beheer van uw voedingsgegevens.