Aujourd’hui, les consommateurs veulent manger sainement. Trop peu s’attardent encore sur l’impact écologique de l’alimentation. Or, calculer le bilan carbone des aliments a une grande incidence sur l’environnement.

Elk van onze keuzes, van onze aankopen en van ons gedrag heeft een invloed op de planeet. Onze bord ontsnapt niet aan die regel. Integendeel! Het draagt bij tot 30% van de vervuiling van menselijke oorsprong. Maar hoe begrijp je de ecologische impact van voedsel? Is duurzaam voedsel mogelijk? Hoe valoriseer je voedselproductie die respectvoller is voor het milieu?

Ecologische impact van voedsel: het (complexe) productiesysteem

Om de ecologische voetafdruk van voeding correct te meten, is het noodzakelijk om rekening te houden met de levenscyclus van een levensmiddel. Dat is onderverdeeld in 5 stappen:

  1. Grondstof
  2. Productie of fabricatie
  3. Transport en distributie
  4. Consumptie, gebruik
  5. Einde van het leven

Door deze parameters op te tellen, wordt de ecologische voetafdruk van het voedsel berekend. Vervolgens, door het identificeren van de meest vervuilende stappen, kunnen we actie gaan ondernemen.

Voor de productie van een biefstuk van 150 g rundvlees is bijvoorbeeld 1000 liter water nodig, de hoeveelheid die nodig is om tarwe en gerst te groeien voor het dieet van het dier. Een soja-steak geproduceerd in Nederland vereist… 160 liter water. Er moet ook rekening gehouden worden met – en dit is een parameter van de Youmeal-receptbeheer software – de hoeveelheid vervuild water die tijdens het productieproces ontstaat. Om de ecologische voetafdruk van een levensmiddel te berekenen, moet ten slotte de verbruikte energie worden gemeten: voor machines, gebouwen voor vee, kassen, enz.

En vis? Dacht je dat vis eten je ecologische voetafdruk hielp verminderen? Helaas wordt geschat dat 31,6% van de visserij de natuurlijke vernieuwingscapaciteiten van visbestanden niet respecteert. En de aquacultuur produceert niet altijd een duurzame voedselbron. De oplossing? Overschakelen naar biologisch geëtiketteerde vis, MSC of ASC.

Dan komt het transport en de distributie nog, die de ecologische voetafdruk van voedsel aanzienlijk verhogen. Een tros Mexicaanse asperges verbruikt 5 liter olie voor zijn productie en transport. Hetzelfde product, in seizoen gekweekt in België, heeft er slechts 0,3 nodig. En de ecologische voetafdruk wordt nog groter voor de eindconsument. In Wallonië verspillen we gemiddeld 20 kg voedsel per jaar en per persoon.

Duurzame voeding? Lokaal en seizoensgebonden!

Het is begrijpelijk dat een milieuvriendelijk dieet, een duurzaam dieet, de voorkeur geeft aan lokale producten. Deze verklaring moet echter nog verder geduid worden. In Engeland verbruikt een in de winter geteelde tomaat onder een verwarmde kas 10x meer energie en stoot hij 10x meer CO² uit dan een Spaanse tomaat, die buiten in het hoogseizoen is gecultiveerd en per vrachtwagen en boot is geïmporteerd! Voeding die het milieu respecteert, respecteert de seizoenen. Om een duurzame voeding aan te nemen en recepten in evenwicht te brengen op basis van hun milieu-impact, is het nodig om wintertomaten over te slaan…

Youmeal berekent de ecologische voetafdruk van voeding

Om milieuvriendelijk eten te bevorderen, informeert de Youmeal-software over de ecologische voetafdruk van voedsel. Voor elk recept toont het systeem de verbruikte energie, het gebruikte water, het vervuilde water, het oppervlak van de bodem. Als er een product uit de zee in het gerecht zit, zal Youmeal vertellen of het een bedreigde soort is of niet. Het geheel wordt ook gesynthetiseerd in de vorm van een balans tussen gezondheid en planeet, die de voedingswaarden en ecologische deugden van het recept vergelijkt.

Doe de test! Vraag aan Youmeal hoe we de koolstofvoetafdruk van voeding kunnen verkleinen.