En Europe, 17 millions de personnes souffrent d’allergies alimentaires ou intolérances. De nouveaux défis voient le jour. Et notamment la législation en matière d’étiquetage alimentaire qui pèse sur la restauration collective.

In 10 jaar tijd is het aantal mensen met een voedselallergie verdubbeld. Terwijl de allergische reacties op de dodelijke gevolgen bij kinderen met 7 vermenigvuldigd zijn. Volgens de WHO zou in 2050 de helft van de bevolking ermee te maken kunnen krijgen.

Van de kwaliteit van ons eten tot onze gewoonten, onze volledige omgeving beïnvloedt onze gezondheid, ons welzijn. Ook verhoogt de consumptie van verwerkte producten het risico op blootstelling aan allergenen aanzienlijk.

Een bindende etikettering voor voedselallergieën

Er zijn niet minder dan 120 voedingsmiddelen die voedselallergieën of -intoleranties veroorzaken. Sinds 1 juli 2015 moeten professionals aangeven of hun gerechten een of meer van de 14 vermelde allergenen bevatten. Collectieve restauratie, catering, handelaren … volgens de Europese wet EU 1169 zijn alle sectoren van de voeding erbij betrokken. Dit document beschermt alle voedingsprofielen en helpt klanten om hun maaltijden veilig te kiezen.

Hoewel noodzakelijk, is deze wet een echte hoofdpijn voor restaurateurs. Er bestaat namelijk geen enkel systeem dat voedingsgegevens verzamelt en structureert. Producenten en distributeurs moeten informatie uit vele bronnen verzamelen. Een recent onderzoek door Youmeal naar industriële producten laat zien dat 70% van de informatie aanpassing, wijziging of verrijking van de gegevens vereist. Voor de horeca is het aanbieden van voedseletikettering voor alle voedingsprofielen daarom een ​​uitdaging. Toch is de vraag van het publiek naar meer transparantie en betere consumenteninformatie heel reëel.

Voedsel management software om de collectieve catering te helpen

Complete en betrouwbare voedseletikettering verhoogt het vertrouwen van de consument aanzienlijk. Geconfronteerd met voedselallergieën en -intoleranties, wordt het zelfs een verkoopargument op zich. Voor een professional wiens samenstelling van recepten weinig varieert, kan men de analyse van de recepten toevertrouwen aan een voedingsdeskundige. Maar voor de spelers van de collectieve catering moet de bewaking van de ingrediënten continu en automatisch zijn. Het is daarom onmogelijk om deze taak aan één persoon toe te vertrouwen. De bronnen zijn te talrijk, de informatie te verspreid. Dit is waar onze voedsel management software binnenkomt.

De Youmeal-technologie biedt een oplossing die de vragen van alle voedingsprofielen in verband met voedselallergieën beantwoordt. Hoe? Door te zorgen voor:

  1. De betrouwbaarheid van de bronnen.
  2. De controle, verificatie en mogelijke correcties van de gegevens. Een essentiële stap in termen van de hoeveelheid informatie die moet verwerkt worden.
  3. De naleving van wettelijke vereisten en leesbaarheid van gegevens.
  4. De uitwisseling van informatie tussen de verschillende spelers in de waardeketen en de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie.

Met Youmeal, kan u beantwoorden aan de uitdaging van voedselallergieën. Ontdek hoe onze receptbeheer software voldoet aan voedingsrichtlijnen.